X
تبلیغات
بازی تراوین
 
 
 
تبعیدگاه امپراتور آرسنتوس...

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ ...

نویسنده : میلاد | تاریخ : 08:35 ب.ظ - سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1392

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ : ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﻠﻒ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ . ﻭﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻭ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ.
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ صحنه ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﺎ ﻏﺬﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ.
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻠﻪ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻢ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ !
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺰﻧﻪ ﺩﻫﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺭﻭ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﻨﻪ !
ﺳﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺭﻗﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺭﻭ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻮ ﭘﺎﺱ ﮐﻨﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ﺍﮔﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺪﯼ ﻧﻤﺮﻩ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻡ.
ﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﯾﻨﻪ : ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﮐﺪﻭﻣﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﺮ ﭘﻮﻝ !
ﺍﺳﺘﺎﺩ : ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﻟﻪ !
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ : ﺑﻠﻪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ! ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰﯾﻮ ﻭﺭﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ !
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﯼ ﺑﺮﮔﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻪ ” ﮔﺎﻭ” ﻭ ﺑﺮﮔﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ.
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﯿﺮﺭﻭﻥ ﻭﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯼ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﻀﺎﺗﻮﻧﻮ ﺯﺩﯾﻦ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﺮﻩ ﻣﻨﻮ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﺭﻓﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ !!!

دسته بندی : استاد، استااوس های فیسبوکی، باحال، فیس بوک، عکس های فیسبوکی، سکس، خنده، شماره دختر

(8)
 

ایـــــــــران ...

نویسنده : میلاد | تاریخ : 08:28 ب.ظ - سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1392

کشوری که دومین منابع گاز و نفت جهان را دارد
کشوری که بهترین فرش جهان را دارد
کشوری که بهترین خاویار جهان را صادر میکند
کشوری که بهترین پسته جهان را دارد
کشوری که یکی از بهترین تولید کنندگان زعفران است
کشوری که آثار تاریخی گوناگونی دارد
کشوری که با یک ساعت پرواز از -20 درجه زیر صفر و اسکی روی برف به جایی میروی که +35 درجه است و اسکی روی آب
کشوری که درآمد زیادی از اماکن دینی دارد.
کشوری که مرغوب ترین برنج حهان دارد
کشوری که یکی از بهترین چایی های دنیا را دارد

صاحب کم ارزش ترین پول دنیا است


دسته بندی : ایـــــــــران ...، سیاست، سوتی، باحال، سکس، ترانس سکسوال، هرزه، شماره دختر، شماره دوجنسه

(1)
 

محیط تلخ...

نویسنده : میلاد | تاریخ : 08:24 ب.ظ - سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1392

-آقای ناظم ساده تر از ملانصرالدین ما، تو میکروفون پرسید: کی می دونه پایتخت آمریکا کجاس؟ داد زدیم: واشنگتن!!!
-گفت: یه مرگ بر آمریکایی بگین که تو واشنگتن بشنون!
-ما هم یه دادی می کشیدیم که فتق و حلقوممون به لطف رب العالمین سالم موند.
-آقای ناظم پرسید: کی می دونه حرم آقا امام حسین (ع) کجاس؟
-ما داد کشیدیم: کربلا!
-گفت: حالا یه صلوات بفرستین که آقا تو کربلا بشنون!
-ما هم یه فریادی می کشیدیم
-که این بار قالبمون در خطر تهی شدن قرار می گرفت.
گذشت اون روزا. خیلی طول کشید تا بفهمیم لس آنجلس تاریخ مجسم سینماس، نیویورک مخوفه و باحاله، لاس وگاس پرزرق و برقه، نیو اورلینز مهد موسیقیه و...یاد گرفتیم باید از اون همسایه هایی که ساعت هفت صبح فریاد نکرۀ بی فایدۀ ما بیدارشون می کرد عذرخواهی کنیم. یاد گرفتیم به هر کس و ناکسی نگیم «برو بمیر! مرگ بر تو!»ولی هنوز کسی نمی دونه، آیا اونایی که تو واشنگتن و کربلا صدامونو شنیدن، فهمیدن کی هستیم؟ واشنگتنیا فهمیدن که تو دل این بچه های ده، یازده ساله هیچی نبوده؟چرا فکر نکردیم به جای این حرفا داد بزنیم: مرگ بر بی سواد و بی سوادی! مرگ بر عقب افتاده و عقب افتادگی! مرگ بر عقده و عقده ای! مرگ بر خونریزی! مرگ بر خشن و خشونت! مرگ بر اونی که بیخودی می گه «مرگ بر...»!ای مرگ بر اونی که به جای عشق و محبت و کنجکاوی یاد بچه ها دادن، «مرگ بر...» یادشون داد و خودکار لای انگشتاشون گذاشت و به خاطر دویدن تو حیاط به پدر و مادرشون زنگ زد و محیط خونشون رو تلخ کرد....


دسته بندی : سیاسی، سیاست، آمریکا، امام حسین، کربلا، لاس وگاس، مرگ، سکس، ترانس سکسوال، قهوه ، سیگار ...

(1)
 

استاتوس های خنده ناک

نویسنده : میلاد | تاریخ : 08:03 ب.ظ - سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1392


"این مطلب رو به اشتراک بزارین..."

قابل توجه دختر خانومها...

پنجشنبه ی هفته ی پیش یه دختر 22 ساله از طرف یکی از دوستان فیسبوکش که تاحالا از نزدیک ندیده بودش، به یه مهمونی توی نیاوران دعوت میشه و شب به همراه یکی دیگه از دوستای دخترش حاضر میشن که به مهمونی برن. ولی غافل از اینکه اون روز آخرین روز زندگیشونه... دخترها وقتی به محل مهمونی میرسن و ماشینشونو توی کوچه پارک میکنن و داشتن به پلاک مورد نظر نزدیک میشدن یکدفعه جفتشون رو برق میگیره و درجا میمیرن. یه سرایدار از خونه بغلی که این صحنه رو دیده بود به پلیس علت حادثه رو اینطور گزارش میده که: دخترها کلیپسشون به دکل برق گیر کرده بوده. اگه غیرت آریایی داری این مطلب رو به اشتراک بزار تا دیگه شاهد این فجایع نباشیم...پسرخالم 10 سالشه یه اپلیکیشن احضار روح واسه آیفونش دانلود کرده
میشینه شبا تو تاریکی احضار روح میکنه!!!
اونوقت من با این سنم هنوز تو دسشویی، هر یکی دو دیقه یه بار سوراخ توالتو چک میکنم یه وقت از توش مار نیاد
:|

یه آشنا داشتیم شیش تا دختر داشت
خدا بیامرز وقتی مرد از خودش دافیات الصالحات به جا گذاشت فقط
:))

دیشب خواب دیدم مازاراتی خریدم!
بیرونش مازاراتی بود توش اما مثل پراید بود!
ضمیر ناخوداگاهم از داخل مازاراتی تصویر نداشت به جاش تصویره پراید و پخش کرد!
 

دسته بندی : باحال، خفن، سکس، استااوس های فیسبوکی، پست فیسبوکی، فیس بوک، جالب، خنده، خنده دار

(2)
 

ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻣﻦ

نویسنده : میلاد | تاریخ : 11:38 ب.ظ - یکشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1392

ﺁﺩﻡ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﻣﺎ
ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ، ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ
ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ، ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ
ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ !
ﻓﺮﯾﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻫﯿﭻ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ
ﺍﯾﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ....
ﺁﺩﻡ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﻣﺎ
ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﻧﺪ، ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ
ﺍﺯﻫﺮ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺁﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺋﯿﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ، ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﮐﯿﺸﺎﻧﺸﺎﻥ، ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭﻧﺪ
ﻓﺮﯾﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺪﺍ ﺗﺮﺳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ !
ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ
ﺍﯾﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ...
ﺁﺩﻡ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﻣﺎ
ﺧﺪﺍ، ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

دسته بندی : مذهب، عشق، خیانت، همجنس باز، سکس، شیمیل، دوجنسه، کافر، متن، ناب

(2)
 

تقدیر سایت یاهو از حرکت زیبای آندو تیموریان...

نویسنده : میلاد | تاریخ : 03:27 ب.ظ - شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1392

تقدیر سایت یاهو از حرکت زیبای آندو تیموریان...


یاهو نوشت : گل بی نظیر پاداش آسمانی مهربانی آندو


نه آن پاس گل زیبا ، نه آن شوت ویران کننده ، نه آن دوندگی های بی پایان و نه آن دست زخمی ، هیچکدام به اندازه لحظه ای که که آندو سنجاقک را میان دستانش گرفت و نجات داد ارزشی نداشت؛ سنجاقکی که از بخت شوم به زمین چمن آنجا رسیده بود و هر استوکی می توانست عمر کوتاهش را تمام کند.


این صحنه ماندگار و رفتار انسانی پسر نیک ایران ، بسان لبخندیست به این فوتبال.


رفتار آندوی عزیز ، بهترین پیام برای شعار جوانمردانه فیفا بود... .دسته بندی : تقدیر سایت یاهو از حرکت زیبای آن، استقلال، فیفا، فوتبال، یاهو، سکس، دوجنسه، شماره دختر، شهوانی، شهون خانه

(1)
 

بسته ی پیشنهادیِ ورودی هایِ 92...

نویسنده : میلاد | تاریخ : 02:55 ب.ظ - شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1392

بسته ی پیشنهادیِ ورودی هایِ 92 (به جایِ واژه ی بی ادبانه ی چُـس ترم از واژه ی دانشجویانِ شکوفه استفاده میکنیم)...

1. دخدر خانوم عزیز نیومده به استاد نگو این درس دفدر چند برگ میخاد خیلی خزه این حرکتتون تا آخر سال سوژه میشی !


2. به دوستان ترم بالایی بسیار احترام بگذارید .


3. هیجان نداشته باشید هیچ خبری نیست .


4. سرِ کلاس ـا سعی کنید تیکه نندازید . ترم بالایی ها میشورنتون


5. به اُستاداتون نگید خانوم اجازه؛آقا اجازه .


6. به هم آمارم ندید (خوبایِ دانشگاه {من} از روزِ اول نمیان که) .


7. جزوه نوشتن اکیدا برایِ پسرا ممنوعـه ؛برا دختر خانوما هم استفاده از مداد رنگی موجباتِ خنده رو فراهم میکنه .


8. سرِ کلاسایی که ترم بالاییـا هستن موبایلتون سایلنت باشه چون خوابن بیدار میشن . دهنتون سرویسه


9. نمره 10 ، بیسته . واسه نمره خودتونو حرص ندید !


10. سعی کنید عمه استادتونو بشناسید .


11. تجربه نشان داده 80% با لباسهای نو میان که اشکال نداره فقط چندبار بپوشید یا عطر بزنید بوی نویی نده .


12. برا بیرون رفتن از کلاس از استاد اجازه نگیرید .


13. صندلی که جلسه قبل روش میشینید مال شما نیس جلسه بعد که اومدی کلاس نگو این صندلی منه پاشو دفعه بعدی همچین میزنم دهنت صدا بدی .


14. تجربه ثابت کرده پسرا موقع دعوا بچه پایین شهرَن؛ جلو دخترا بالا شهر !! سعی کنید یکدومشو انتخاب کنید دانشگاه کوچیکه آمارت لو میره .


15. تو فیسبوک هرکدوم از دخترایِ دانشگارو دیدید ادد نکنید زارتی ، اونا به ریشتون میخندن ! ، یکم بگزره خودشون ادد میکنن .


16. برا کلاس گزاشتن ماشینِ بابائرو نپیچون بیا دانشگاه ، فولــه .


17. به دوستانِ هم جنسِ خودتون اعتماد نکنید , عینِ خیار شمارُ به جنسِ مخالف میفروشن . به جز پسرای بامعرفت که کم دیده میشن...


18. استفاده از واژه هایی از قبیلِ : آجی ، داداشی و اینا تو روابطـتون؛ خز شده .


19. رفتی جایی از همون اول دنگی دُنگُ حساب کن یه جا بد میره تو .. :)) .


20. پسرا ؛ سیگاری نیستید الکی با چس دودتون موجباتِ خنده ی جمعُ فراهم نکنید .


21. برادران و خواهرانی که سیبیل فابریک دارن بزنن تا سوژه عامُ خاص نشدن .


22. خودتونُ برایِ باد هایِ سهمگینِ سرِ صبح آماده کنید . ××


23. تو بلوارِ دانشگاه گاز و گوز نکنید ، یکی دو نفر این کارُ کردن ؛ چپ کردن . زوده واست پشت رُل بشینی...


24. الان فکر میکنی میریم 7 ترمه تموم میکنیم با معدل بالا 17 ؛ مام همین تفکر و داشتیم بعدا مبنای تفکرمون " ان شاالله از شنبه یا انشاالله ترمِ بعده " که نود درصد ینی صد در صد شد ترم بعدی :))


25. داشت یادم میرفت (اسمایلِ خنده) ؛ ترم اول عاشق نشیدا ؛ خیلی ضایعست بخدا .


26. و باز هم تاکید میکنم ؛ به دوستان ترم بالایی بسیار احترام بگذارید وگرنه تا آخر دانشگاه سوژه میشین .دسته بندی : خنده، خنده دار، باحال، خفن، فیس بوک، جک، سکس، دوجنسه، شماره دختر، شماره دوجنسه

(1)
 

شروع شد...

نویسنده : میلاد | تاریخ : 09:06 ب.ظ - جمعه 29 شهریور‌ماه سال 1392

 

گفتگو با یک دوجنسه

نویسنده : میلاد | تاریخ : 12:42 ق.ظ - شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1392

فقط می‌دانم که بین دوستان نزدیکش به دو جنسه معروف است. با او در یک کافی‌شاپ در خیابان گاندی قرار می‌گذارم. چون مطالبم را در روزنامه می‌خواند، اعتماد می‌کند و می‌گوید که حتما می‌آید. قول می‌دهم از او عکس نگیرم.
 
*گفتگو در ادامه مطلب*
 

دسته بندی : گفتگو با یک دوجنسه، سکس، شیمیل، شهوانی، گی، لز، قحبه، دوجنسه، ترانس، ترانس سکسوال

(9)
 

عکس های فیسبوکی

نویسنده : میلاد | تاریخ : 01:57 ب.ظ - جمعه 4 مرداد‌ماه سال 1392


 


دسته بندی : عکس های فیسبوکی

(4)
 

آخرین مطالب

» ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ ... ( سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1392 )
» ایـــــــــران ... ( سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1392 )
» محیط تلخ... ( سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1392 )
» استاتوس های خنده ناک ( سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1392 )
» ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻣﻦ ( یکشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1392 )
» تقدیر سایت یاهو از حرکت زیبای آندو تیموریان... ( شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1392 )
» بسته ی پیشنهادیِ ورودی هایِ 92... ( شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1392 )
» شروع شد... ( جمعه 29 شهریور‌ماه سال 1392 )
» گفتگو با یک دوجنسه ( شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1392 )
» عکس های فیسبوکی ( جمعه 4 مرداد‌ماه سال 1392 )
» یواش...شَکی! ( سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1392 )
» بحث و گفتگو : سوسک! ( شنبه 8 تیر‌ماه سال 1392 )
» قهوه ، سیگار ... ( پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1392 )
» دختر با مرام ( پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1392 )
» سوتی های دیدنی و جالب دنیای فتوشاپ ( سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1392 )
 
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ ... ] [ 80 ]